Realizowane Projekty

1. Projekt nr WND-POWR.01.02.02-02-0098/15 pn. „Przygotowanie zawodowe i aktywność edukacyjna szansą na lepsze jutro” więcej informacji: http://electronics.wroclaw.pl/projekt/

2. Projekt nr RPDS.03.02.00-02-0010/16-00 p.n „Termomodernizacja obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy”więcej informacji: http://proekologia.com.pl/gg/

3. Projekt nr WND-RPDS.08.02.00-IP.02-02-0134/16 p.n „Stawiam na aktywność i edukację” więcej informacji: http://proekologia.com.pl/inormacje-projekcie/

4. Projekt nr WND-POWR.01.02.01-02-0203/16 p.n „Młodzi wykwalifikowani na rynku pracy” więcej informacji: http://proekologia.com.pl/zaparszamy-do-skladania-ofert/